De Houtblazers

Changing the world, one note at a time…


Nieuwe datum 6 juni 2019
Stacks Image 46
Stacks Image 53
Peter Van Heyghen specialiseerde zich in de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk van muziek tussen ruwweg 1500 en 1800. Hij treedt wereldwijd op als blokfluitist, zanger en dirigent en is als docent verbonden aan de Koninklijke Conservatoria te Brussel en Den Haag en aan het conservatorium van Amsterdam

Ook voor je agenda


affiche Brueghelworkshop 2019small